Language:   HR | EN | DE

Asortiman / Geotekstil


Upotreba geotekstila u građevinarstvu pokazala se u dugotrajnoj praksi kao rješenje koje štedi novac i poboljšava svojstva konstrukcije u odnosu na klasične, do sada upotrebljavane tehnike. Primarni izazov sa kojim se susreću geotekstili u praksi je otpornost na oštećenja u grubim uvjetima ugradnje. 95% svih oštećenja geotekstila obično nastaje tijekom same ugradnje. Samo materijali koji podnesu grube uvjete i naprezanja pri ugradnji mogu kasnije u eksploataciji potpuno zadovoljiti funkciju za koju su bili projektirani.


Funkcije geotekstila Typar SF: separacija, stabilizacija, filtracija, drenaža, zaštita


Jedna od karakteristika kojom se posebno ističu Typar geotekstili je velika apsorpcija energije koja se definira kao površina ispod krivulje koja definira odnos vlačne sile i istezanja. Mnogi geotekstili (kako je vidljivo iz grafikona) podnose visoke vlačne sile, ali im je pri tom mali modul istezanja. Uz 100% polipropilenski geotekstil Typar, jedino tkani geotekstili postižu visoki modul istezanja pri velikim vlačnim silama.


grafikon

Kombinacija inicijalnog modula - veliki otpor oštećenjima pri ugradnji

Razlika u energiji apsorpcije (većoj površini pod krivuljom) govori o karakteristici materijala da je u trenutku ugradbe također postojan i čvrst, te da neće doći do proboja i prije nego materijal bude ugrađen. Naime, tehničke karakteristike materijala se ispituju u laboratorijima. Tijekom ugradbe u grubim uvjetima, gdje se često veliko kamenje baca sa velike visine, geoteksili su izloženi uvjetima koji nisu ni približno slični onima za koje u namijenjeni. Oštećenja koja pri tom nastaju uvjetuju da se takvi oštećeni materijali ugrađuju, u startu, obezvrijeđenih osnovnih karakteristika. Dakle, ono za što su projektirani funkcionira u idealnim uvjetima "na papiru", no startna pozicija sa koje kreću u eksploataciju se često bitno mijenja nakon ugradbe.


tablica1

Pri odabiru geotekstila treba uzeti u obzir tehničke uvjete prema propisima u zemlji gdje se ugrađuju.

Na zahtjev su dostupne detaljnije informacije o proizvodima. Navedene informacije dane su prema trenutno raspoloživim saznanjima u ovom području. Dane informacije su isključivo primjenjive kao prijedlozi mogućih primjena. Naravno, ovi podaci se ne mogu koristiti kao zamjena testiranja koja mogu biti potrebna u svrhu određivanja pogodnosti naših prozvoda za određene namjene. Ovi su podaci podložni promjenama u skladu sa novim dostupnim istraživanjima i saznanjima iz prakse. Budući da nije moguće predvidjeti sve načine i varijante primjena, Du Pont ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi primjene navedenih podataka. Ništa od navedenog u ovoj brošuri ne smije se koristiti kao ovlaštenje za provođenje ili preporučivanje rješenja koja povređuju patentno pravo.


tablica2 tablica3

Navedene vrijednosti korespondiraju srednjim vrijednostima dobivenim u našim laboratorijima i vanjskim institutima i služe kao nazivne vrijednosti materijala. Zadržavamo pravo promjena u bilo koje vrijeme i bez posebne najave.NETKANI GEOTEKSTIL od 100 % polipropilena


geo1


geo2
Tip Geotekstila TYPAR g/m2 dimenzije role/m usporedba s PES gr/m2
SF 20 68 4,5*400
SF27 90 4,5*150
SF32 110 200
SF 37 125
SF 40 136 250/300
SF 44 150 4,5*100
SF 49 165 300
SF 56 190 400
SF 65 220 400/500
SF 77 260 500
SF 94 320 4,5*50 800
SF 111 375 800/1000

Filc od beskonačnih, netkanih, termički povezanih polipropilenskih vlakana.
Primjenjuje se u: VISOKOGRADNJI - za separaciju, filtraciju, drenažu i mehaničku zaštitu slojeva konstrukcije i u NISKOGRADNJI - za separaciju, filtraciju, drenažu i ojačanje terena.