Language:   HR | EN | DE

Asortiman / Pijesak


Uvrečani materijal

Prani riječni pijesak
 • Granulacija: 0-1 mm
 • Masa vreće: 20 litara
 • Dostupno i u big-bagovima i rinfuzi

Prani riječni pijesak
 • Granulacija: 0-4 mm
 • Masa vreće: 20 litara
 • Dostupno i u big-bagovima i rinfuzi


Rinfuzni materijal

Prirodno miješani šljunak
 • Granulacija: 0-16 mm
 • Granulacija: 0-32 mm
 • Granulacija: 0-63 mm
Prirodno miješani šljunak
Drobljeni šljunak (tampon)
 • Granulacija: 0-16 mm
 • Granulacija: 0-32 mm
Drobljeni šljunak

Separirani agregat
 • Granulacija: 4-8 mm
Separirani agregat 4-8
Separirani agregat
 • Granulacija: 8-16 mm
Separirani agregat 8-16

Separirani agregat
 • Granulacija: 16-32 mm
Separirani agregat 16-32
Batuda
 • Granulacija: >32 mm
Batuda >32Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“