Language:   HR | EN | DE

Assortment / Sand


Bagged material

Washed river sand
 • Granulation: 0-1 mm
 • Bag volume: 20 litara
 • Available in big-bags and bulk

Washed river sand
 • Granulation: 0-4 mm
 • Bag volume: 20 litara
 • Available in big-bags and bulk


Bulk material

Naturally mixed gravel
 • Granulation: 0-16 mm
 • Granulation: 0-32 mm
 • Granulation: 0-63 mm
Prirodno miješani šljunak
Drobljeni šljunak (tampon)
 • Granulation: 0-16 mm
 • Granulation: 0-32 mm
Drobljeni šljunak

Separirani agregat
 • Granulation: 4-8 mm
Separirani agregat 4-8
Separirani agregat
 • Granulation: 8-16 mm
Separirani agregat 8-16

Separirani agregat
 • Granulacija: 16-32 mm
Separirani agregat 16-32
Batuda
 • Granulation: >32 mm
Batuda >32Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“