Language:   HR | EN | DE

Ria Art Line / Uputstva za montažu


Dobrodošli u svijet Ria Art Line šablona!1. Korak - Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta i glatka.Čvrstoću provjeriti tako da odrežete jedan dio-ugao folije-šablone koju ste kupili, isti zalijepite na zid, foliju dobro utisnete na zid te je nakon toga odlijepite. Ako na mjestu gdje ste odlijepili foliju niste skinuli podložnu boju tada je podloga "dovoljno čvrsta".
Podloga mora biti glatka. Ukoliko je hrapava rubovi aplikacije, (na šabloni nakon bojanja), biti će nazubljeni, neuredni. Da bi riješili taj problem potrebno je podlogu obrusiti, (ili pogletati pa obrusiti) i obojiti podložnom bojom. Nakon sušenja, (min. 48 sati pri 20 C), možete pristupiti postavljanju i bojanju šablone.
Prije lijepljenja šablone na podlogu, podlogu treba adekvatno pripremiti što znači ukoliko lijepite na zid, potrebno ga je čistom suhom krpom obrisati kako bi se uklonile čestice prašine (jer će u protivnom ostati na zidu obrisi folije koja će odvojiti prašinu sa zida). Najbolje je šablonu lijepiti na čisti i novo obojani zid – SUHI !!!
Folija treba odstajati barem 6 sati u prostoru u kojem ćete ju lijepiti, kako bi se temperatura folije prilagodila temperaturi prostora i podloge. Foliju ne izlagati neposrednom djelovanju topline.

2. Korak - Priprema folije za ljepljenje

Šablonu zajedno sa šablon folijom i transfer folijom položite na čistu ravnu površinu, te je lagano izravnajte i pažljivim a čvrstim potezima ravnom lopaticom za tapete prijeđite preko cijelog uzorka po transfer foliji (transfer folija je prozirna folija koja se nalazi na šabloni kako bi je zadržala u nepromijenjenoj formi prilikom lijepljenja na zid) kako biste uzorak dodatno pričvrstili za transfer foliju ukoliko se ona kod rolanja i transporta možda odvojila.

3. Korak - Ljepljenje folije na zid

Pripremljenoj šabloni (na ravnoj površini) odvojite samoljepivi (bijeli) dio folije u gornjem dijelu otprilike 5 do 10 cm i zalijepite šablon foliju na zid. Lagano ispod šablone (između zida i šablone) izvlačite samoljepivu foliju a drugom rukom lagano lopaticom za tapete pritišćite i lijepite foliju na zid, dio po dio – kao tapetu, kako Vam se ne bi šablona krivo zalijepila. Kada ste kompletnu šablonu nalijepili na zid, još jednom prijeđite po kompletnoj šabloni i transfer foliji sa lopaticom za tapete, tako da se ona prihvati za podlogu.

4. Korak - Skidanje transfer folije

Lagano skinite transfer foliju sa šablone i zida, pazeći pri tom da Vam na transfer foliji ne ostane koji djelić šablone, jer u tom slučaju možete izgubiti dio forme. Ukoliko se dio šablone uhvatio za transfer foliju, lopaticom još jednom čvrsto prijeđite preko tog dijela šablone i transfer folije i pokušajte ponovo lagano skinuti transfer, na način da transfer foliju vučete paralelno uz foliju koju ste zalijepili na zid sve dotle dok šablona ne ostane čvrsto zalijepljena na zid. Nakon skidanja transfer folije potrebno je prstima ili krpicom utisnuti rubove folije, (mjesto gdje se nanosi boja), kako bi se spriječilo podlijevanje boje. Ostale površine folije nije potrebno posebno dirati kako bi se nakon bojanja lakše mogla skinuti-odlijepiti.

5. Korak - Bojanje

Bojati možete kistom ili valjkom, najbolje končanim, te obavezno akrilnim bojama ( jupol gold, jupol briljant, jupol trend, kemopol, kemopol premium, poliflor, poliflor extra i sl.). Preporučamo kvalitetniju boju poput jupol gold, kemopol premium, poliflor extra, dulux, jer je pokrivnost odlična, a mogu se dobiti intenzivnije nijanse boja kako bi aplikacija bila što efektnija. Ukoliko je aplikacija vrlo blizu ruba folije, potrebno je uz taj rub dodatno zaštititi krep trakom, kako ne bi pobojali i dio zida kojeg ne trebate. Dakle, valjak u boju po želji, malo ga razvaljate prije zida po mrežici, kako bi se boja ravnomjerno rasporedila po valjku, te cijelom površinom preko šablon folije. Boja mora biti gusta, nerazrijeđena, (kao vrhnje), onakva kakvu ste kupili, nanosi se na zid u dva ili tri sloja.
Folija je nepropusna, tako da nema straha da propusti boju.
Ukoliko idete sa više nijansi u jednoj aplikaciji, preporučamo da imate spremno koliko boja toliko i valjkića, jer nakon nanošenja boje važno je što prije skinuti foliju sa zida kako se ne bi boja osušila. Ako u međuvremenu morate prati valjkiće, boja će se osušiti i imat ćete problema. Tada kod skidanja folije, osušena se boja pretvori u čvrsti film koji se kod skidanja neravnomjerno kida, pa na zidu to izgleda kao da ste rubove prošli "motornom pilom", slika je neuredna.

6. Korak - Skidanje šablone

Kada ste pobojali svaku i najmanju rupicu na šabloni, potrebno je u što kračem roku početi skidati foliju sa zida. Folija se skida sa zida kada je boja još mokra. Naime, što se sporije suši boja to je kvalitetnija aplikacija na zidu, jer kada skidate šablonu dok je boja još mokra, rubovi ostaju lijepi čisti i ravni. Ako se boja posuši, rubovi će biti iskidani kao "rezanje motornom pilom"! Ukoliko je šablona velika tada obojite jedan dio folije, (1/3 ili 1/4), i taj dio odvojite ili skinite sa zida. Dio koji ste odvojili odrežite skalpelom te nastavite dalje bojati pazeći na spojeve kod bojanja. Foliju ne režete na samom rubu dokle ste obojili već morate ostaviti jedan dio obojeni kako bi kod slijedećeg bojanja mogli valjkom prijeći "spoj". Šablona se skida uz pomoć skalpela, kojim si dignete ugao i laganim potezima skidate šablonu dio po dio. Ne zaboravite skinuti sve dijelove šablone, kako bi aplikacija imala svoju stvarnu formu. Preporučamo skinuti prvo veće i duže površine a potom detalje. Kod ovog posla Vam preporučam da su dva izvođača, jedan koji boji a drugi skida foliju kako bi uspjeli skinuti foliju dok je boja mokra.
Ukoliko Vam se desi da aplikacija na zidu malo podlije, nakon sušenja možete skalpelom skinuti-ostrugati dio koji je podlijao ili sa kistom malo popraviti uz rubove aplikacije bojom kakav Vam je zid. Ako slučajno zaprljate okolni zid, to se rješava laganim "šmirglanjem" na suho.

Kada ste sve to napravili, nadamo se da Vaše zadovoljstvo neće izostati pogledom na vlastoručni pothvat kojeg ste ostvarili. Izuzetno bi nas veselilo, kada bi ostavili svoj komentar i sliku vaše Ria Art Line šablone ovdje.
Ukoliko imate još nekih dilema oko primjene ovog proizvoda, na našim web stranicama postoje video upute, a ukoliko ni one ne daju informaciju koja Vam nedostaje, stojimo Vam na raspolaganju putem maila info@ria.hr ili na tel. 042/642-120.

Upute za korištenje u PDF formatu:

Skini u PDF-u


Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“